Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 426 and the 951 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,22 tỷ), Trung Quốc ($767 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($760 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($459 Hàng triệu) và Canada ($457 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,9 tỷ), Mexico ($618 Hàng triệu), Đức ($535 Hàng triệu), Canada ($333 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($297 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites