Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2151 and the 1938 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($352 Hàng triệu), Đức ($99 Hàng triệu), Khác Á ($55 Hàng triệu), Ý ($34,2 Hàng triệu) và Pháp ($32,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($112 Hàng triệu), Đức ($79,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($36,9 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($29,4 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($28,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites