Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3603 and the 966 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($46 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($35,6 Hàng triệu), Đức ($20,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($13,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($36,5 Hàng triệu), Đức ($12,2 Hàng triệu), Canada ($11,2 Hàng triệu), Mexico ($10,5 Hàng triệu) và Pháp ($8,07 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites