Looking to buy or sell Công cụ Tấm? List your company on Macro Market.

Công cụ Tấm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 417 and the 16 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Công cụ Tấm là Đức ($986 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($889 Hàng triệu), Israel ($705 Hàng triệu), Thụy Điển ($667 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($502 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($852 Hàng triệu), Đức ($765 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($498 Hàng triệu), Trung Quốc ($488 Hàng triệu) và Hà Lan ($364 Hàng triệu).

Công cụ Tấm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Công cụ Tấm Trade

More on Công cụ Tấm from our other sites