Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4157 and the 165 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($19,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($19,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($15,7 Hàng triệu), Khác Á ($6,53 Hàng triệu) và Pháp ($6,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($14,2 Hàng triệu), Thụy Điển ($9,4 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($8,46 Hàng triệu), Đức ($7,06 Hàng triệu) và Singapore ($6,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites