Looking to buy or sell Tantali? List your company on Macro Market.

Tantali sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 882 and the 283 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tantali là Trung Quốc ($190 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($185 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($129 Hàng triệu), Thái Lan ($117 Hàng triệu) và Đức ($80,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($244 Hàng triệu), El Salvador ($102 Hàng triệu), Mexico ($100 Hàng triệu), Trung Quốc ($82,8 Hàng triệu) và Indonesia ($72,9 Hàng triệu).

Tantali có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tantali Trade

More on Tantali from our other sites