Looking to buy or sell Tungsten? List your company on Macro Market.

Tungsten sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 867 and the 146 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tungsten là Trung Quốc ($235 Hàng triệu), Đức ($150 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($110 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($80,2 Hàng triệu) và Áo ($76,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($156 Hàng triệu), Đức ($141 Hàng triệu), Áo ($81,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($79,4 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($47 Hàng triệu).

Tungsten có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Tungsten Trade

More on Tungsten from our other sites