Sản phẩm khác Tin

$401 Hàng triệu

xuất khẩu 1044 of 1232
1995
2017

0,031

Độ phức tạp của sản phẩm 650 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Sản phẩm khác Tin? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Sản phẩm khác Tin? List your company on Macro Market.

Sản phẩm khác Tin sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1044 and the 650 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm khác Tin là Trung Quốc ($66,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($53,3 Hàng triệu), Thái Lan ($34,3 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($30,3 Hàng triệu) và Áo ($28,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($40,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($35 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($27,5 Hàng triệu), New Zealand ($26,1 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($24,4 Hàng triệu).

Sản phẩm khác Tin có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sản phẩm khác Tin Trade

More on Sản phẩm khác Tin from our other sites