Looking to buy or sell la nhôm? List your company on Macro Market.

la nhôm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 276 and the 236 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của la nhôm là Trung Quốc ($3,4 tỷ), Đức ($1,53 tỷ), Sơn mài Nhật ($645 Hàng triệu), Ý ($587 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($527 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,15 tỷ), Đức ($907 Hàng triệu), Mexico ($485 Hàng triệu), Ấn Độ ($452 Hàng triệu) và Ý ($433 Hàng triệu).

la nhôm còn được biết là Reynolds bọc, lá thiếc, alfoil, lá kim loại.

la nhôm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

la nhôm Trade

More on la nhôm from our other sites