Looking to buy or sell Đồng Housewares? List your company on Macro Market.

Đồng Housewares sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 944 and the 608 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đồng Housewares là Trung Quốc ($315 Hàng triệu), Đức ($120 Hàng triệu), Ý ($45,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($41,8 Hàng triệu) và Khác Á ($28,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($117 Hàng triệu), Đức ($70,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($56,8 Hàng triệu), Úc ($42,7 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($28 Hàng triệu).

Đồng Housewares còn được biết là miếng cọ nồi, miếng đánh bóng, trang trí.

Đồng Housewares có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đồng Housewares Trade

More on Đồng Housewares from our other sites