Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3575 and the 909 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($56,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($23 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($20 Hàng triệu), Trung Quốc ($16,6 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($10,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($19,8 Hàng triệu), Đức ($19,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($16,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($15,7 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($11,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites