Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1692 and the 750 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($293 Hàng triệu), Đức ($276 Hàng triệu), Hồng Kông ($119 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($94,9 Hàng triệu) và Nam Phi ($89,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($264 Hàng triệu), Singapore ($125 Hàng triệu), Hồng Kông ($121 Hàng triệu), Ý ($98 Hàng triệu) và Malaysia ($62,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites