Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2386 and the 767 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($263 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($110 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($52,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($37,8 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($33,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($116 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($56,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($53,8 Hàng triệu), Thái Lan ($42 Hàng triệu) và Đức ($38,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites