Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3806 and the 2144 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($43,8 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($23,5 Hàng triệu), Ý ($15,1 Hàng triệu), Khác Á ($10,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($9,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Malaysia ($25 Hàng triệu), Pháp ($18,2 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($12,5 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($10,7 Hàng triệu) và Philippines ($10,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites