Đồng tinh chế

$59,5 tỷ

xuất khẩu 40 of 1232
1995
2017

-1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 993 of 1232
1995
2017

CHL

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Đồng tinh chế? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Đồng tinh chế? List your company on Macro Market.

Đồng tinh chế sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 40 and the 992 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đồng tinh chế là Chile ($14,9 tỷ), Nga ($3,6 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,31 tỷ), Kazakhstan ($3,05 tỷ) và Ấn Độ ($2,9 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($19,3 tỷ), Hoa Kỳ ($5,22 tỷ), Ý ($4,02 tỷ), Đức ($3,43 tỷ) và Khác Á ($3,27 tỷ).

Đồng tinh chế có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Đồng tinh chế Trade

More on Đồng tinh chế from our other sites