Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 818 and the 484 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($662 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($444 Hàng triệu), Trung Quốc ($307 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($225 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($202 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($414 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($335 Hàng triệu), Mexico ($208 Hàng triệu), Trung Quốc ($188 Hàng triệu) và Pháp ($139 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites