Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2582 and the 466 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($74,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($73,3 Hàng triệu), Đức ($70,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($56,5 Hàng triệu) và Nga ($46,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($44 Hàng triệu), Slovakia ($42,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($40 Hàng triệu), Bulgaria ($39,1 Hàng triệu) và Canada ($36,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites