Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1577 and the 416 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($165 Hàng triệu), Thụy Điển ($151 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($140 Hàng triệu), Pháp ($140 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($131 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($142 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($130 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($114 Hàng triệu), Ý ($100 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($75 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites