Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 900 and the 432 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($843 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($476 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($290 Hàng triệu), Hà Lan ($206 Hàng triệu) và Pháp ($202 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($434 Hàng triệu), Mexico ($328 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($283 Hàng triệu), Indonesia ($275 Hàng triệu) và Đức ($210 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites