Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1511 and the 1259 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($179 Hàng triệu), Đức ($178 Hàng triệu), Ấn Độ ($130 Hàng triệu), Khác Á ($124 Hàng triệu) và Pháp ($114 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($181 Hàng triệu), Trung Quốc ($147 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($142 Hàng triệu), Ý ($112 Hàng triệu) và Canada ($59,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites