Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1323 and the 232 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($263 Hàng triệu), Ý ($239 Hàng triệu), Khác Á ($217 Hàng triệu), Pháp ($216 Hàng triệu) và Trung Quốc ($165 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($296 Hàng triệu), Đức ($225 Hàng triệu), Trung Quốc ($173 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($141 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($121 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites