Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2707 and the 685 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($79,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($74,4 Hàng triệu), Đức ($45,2 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($44,7 Hàng triệu) và Trung Quốc ($35,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($60,6 Hàng triệu), Đức ($30,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($22,7 Hàng triệu), Thái Lan ($21,3 Hàng triệu) và Mexico ($20 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites