Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 746 and the 202 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($606 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($372 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($362 Hàng triệu), Pháp ($326 Hàng triệu) và Ý ($325 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($630 Hàng triệu), Trung Quốc ($371 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($214 Hàng triệu), Mexico ($151 Hàng triệu) và Pháp ($140 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites