Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3308 and the 571 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($74,5 Hàng triệu), Đức ($49,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($31,3 Hàng triệu), Pháp ($17,1 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($15,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($48,3 Hàng triệu), Mexico ($26,2 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($24,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($18,6 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($14,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites