Lớn tráng Flat-sắt cuộn

$4,25 tỷ

xuất khẩu 517 of 1232
1995
2017

0,859

Độ phức tạp của sản phẩm 267 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Lớn tráng Flat-sắt cuộn? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Lớn tráng Flat-sắt cuộn? List your company on Macro Market.

Lớn tráng Flat-sắt cuộn sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 517 and the 267 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Lớn tráng Flat-sắt cuộn là Đức ($770 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($343 Hàng triệu), Trung Quốc ($300 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($291 Hàng triệu) và Việt Nam ($250 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($449 Hàng triệu), Pháp ($317 Hàng triệu), Indonesia ($270 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($255 Hàng triệu) và Áo ($199 Hàng triệu).

Lớn tráng Flat-sắt cuộn còn được biết là thép, tấm.

Lớn tráng Flat-sắt cuộn có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Lớn tráng Flat-sắt cuộn Trade

More on Lớn tráng Flat-sắt cuộn from our other sites