Looking to buy or sell Coated Flat-sắt cuộn? List your company on Macro Market.

Coated Flat-sắt cuộn sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 58 and the 688 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Coated Flat-sắt cuộn là Trung Quốc ($11,6 tỷ), Nam Triều Tiên ($6,04 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($3,39 tỷ), Đức ($3,16 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,82 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,33 tỷ), Đức ($3,39 tỷ), Trung Quốc ($2,06 tỷ), Bỉ-Luxembourg ($2 tỷ) và Mexico ($1,9 tỷ).

Coated Flat-sắt cuộn còn được biết là thép, tấm.

Coated Flat-sắt cuộn có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Coated Flat-sắt cuộn Trade

More on Coated Flat-sắt cuộn from our other sites