Looking to buy or sell Bán thành phẩm sắt? List your company on Macro Market.

Bán thành phẩm sắt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 131 and the 971 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bán thành phẩm sắt là Nga ($7,34 tỷ), Brazil ($3,59 tỷ), Ukraina ($3,25 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,61 tỷ) và Ấn Độ ($1,26 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,32 tỷ), Gà tây ($2,03 tỷ), Khác Á ($1,99 tỷ), Indonesia ($1,99 tỷ) và Ai Cập ($1,97 tỷ).

Bán thành phẩm sắt còn được biết là nở, phôi thép, tấm, thanh sheet, hợp kim, không rỉ.

Bán thành phẩm sắt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bán thành phẩm sắt Trade

More on Bán thành phẩm sắt from our other sites