Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2342 and the 311 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($151 Hàng triệu), Thụy Điển ($127 Hàng triệu), Canada ($82,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($71 Hàng triệu) và Trung Quốc ($56,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($119 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($102 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($76,7 Hàng triệu), Đức ($70,5 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($68,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites