Looking to buy or sell Giảm sắt? List your company on Macro Market.

Giảm sắt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 649 and the 1085 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Giảm sắt là Nga ($782 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($504 Hàng triệu), Venezuela ($305 Hàng triệu), Ấn Độ ($177 Hàng triệu) và Malaysia ($158 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($553 Hàng triệu), Ý ($261 Hàng triệu), Gà tây ($220 Hàng triệu), Oman ($191 Hàng triệu) và Đức ($144 Hàng triệu).

Giảm sắt còn được biết là các sản phẩm sắt, cục sắt, bột viên.

Giảm sắt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Giảm sắt Trade

More on Giảm sắt from our other sites