Hợp kim ferro

$29,4 tỷ

xuất khẩu 113 of 1232
1995
2017

-1,01

Độ phức tạp của sản phẩm 992 of 1232
1995
2017

ZAF

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Hợp kim ferro? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Hợp kim ferro? List your company on Macro Market.

Hợp kim ferro sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 113 and the 993 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hợp kim ferro là Nam Phi ($4,18 tỷ), Brazil ($2,69 tỷ), Kazakhstan ($2,28 tỷ), Ấn Độ ($2,27 tỷ) và Na Uy ($1,53 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($5,55 tỷ), Hoa Kỳ ($2,92 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,54 tỷ), Hà Lan ($1,81 tỷ) và Đức ($1,74 tỷ).

Hợp kim ferro là xuất khẩu lớn nhất của New CaledoniaBhutan.

Hợp kim ferro còn được biết là sắt, thép, fero mangan, ferro-silicon, chất ferô và crôm, ferromolybdenum, ferronickel, ferrosilicon, Ferô titan, ferrotungsten, ferrovanadium.

Hợp kim ferro có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Hợp kim ferro Trade

More on Hợp kim ferro from our other sites