Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3343 and the 659 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($49,9 Hàng triệu), Hồng Kông ($40,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($36,7 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($26,8 Hàng triệu) và Ấn Độ ($25,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($80,2 Hàng triệu), Ấn Độ ($54,4 Hàng triệu), Trung Quốc ($38,4 Hàng triệu), Thái Lan ($22,1 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($13 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites