Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2268 and the 318 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($126 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($116 Hàng triệu), Hà Lan ($88,8 Hàng triệu), Pháp ($79,4 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($46,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($132 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($51,2 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($48 Hàng triệu), Canada ($46,4 Hàng triệu) và Pháp ($44,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites