Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 654 and the 299 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($1,78 tỷ), Đức ($530 Hàng triệu), Hungary ($347 Hàng triệu), Trung Quốc ($272 Hàng triệu) và Khác Á ($191 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,12 tỷ), Sơn mài Nhật ($310 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($297 Hàng triệu), Canada ($292 Hàng triệu) và Trung Quốc ($259 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites