Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1405 and the 1507 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($336 Hàng triệu), Trung Quốc ($209 Hàng triệu), Ba Lan ($203 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($169 Hàng triệu) và Mexico ($99 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($312 Hàng triệu), Canada ($184 Hàng triệu), Hà Lan ($135 Hàng triệu), Na Uy ($76 Hàng triệu) và Thụy Sĩ ($71,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites