Diễn viên hoặc cán Glass

$2,37 tỷ

xuất khẩu 652 of 1232
1995
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 115 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

HKG

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Diễn viên hoặc cán Glass? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Diễn viên hoặc cán Glass? List your company on Macro Market.

Diễn viên hoặc cán Glass sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 652 and the 115 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Diễn viên hoặc cán Glass là Trung Quốc ($776 Hàng triệu), Khác Á ($348 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($336 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($235 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($172 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($965 Hàng triệu), Trung Quốc ($731 Hàng triệu), Việt Nam ($153 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($95,4 Hàng triệu) và Khác Á ($45,6 Hàng triệu).

Diễn viên hoặc cán Glass còn được biết là tấm kính, cửa sổ.

Diễn viên hoặc cán Glass có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Diễn viên hoặc cán Glass Trade

More on Diễn viên hoặc cán Glass from our other sites