Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3743 and the 711 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($110 Hàng triệu), Brazil ($10,1 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($8,72 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($7,81 Hàng triệu) và Trung Quốc ($6,61 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($33,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($21,1 Hàng triệu), Ý ($17,3 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($8,59 Hàng triệu) và Indonesia ($7,86 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites