Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2296 and the 56 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($407 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($111 Hàng triệu), Trung Quốc ($70 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($38,8 Hàng triệu) và Hà Lan ($26,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($267 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($128 Hàng triệu), Mexico ($54 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($50,2 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($40,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites