Sử dụng Quần áo

$3,79 tỷ

xuất khẩu 545 of 1232
1995
2017

-0,576

Độ phức tạp của sản phẩm 861 of 1232
1995
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

PAK

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Sử dụng Quần áo? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Sử dụng Quần áo? List your company on Macro Market.

Sử dụng Quần áo sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 545 and the 861 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sử dụng Quần áo là Hoa Kỳ ($682 Hàng triệu), Đức ($386 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($346 Hàng triệu), Trung Quốc ($271 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($224 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pakistan ($236 Hàng triệu), Malaysia ($154 Hàng triệu), Ukraina ($153 Hàng triệu), Ghana ($128 Hàng triệu) và Kenya ($125 Hàng triệu).

Sử dụng Quần áo là nhập khẩu lớn nhất của Comoros.

Sử dụng Quần áo còn được biết là chất thải dệt may, quần áo, phế liệu.

Sử dụng Quần áo có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sử dụng Quần áo Trade

More on Sử dụng Quần áo from our other sites