Looking to buy or sell Nhà Linens? List your company on Macro Market.

Nhà Linens sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 178 and the 1154 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nhà Linens là Trung Quốc ($6,45 tỷ), Pakistan ($3,33 tỷ), Ấn Độ ($2,21 tỷ), Gà tây ($1,38 tỷ) và Bangladesh ($540 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,03 tỷ), Đức ($1,56 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,09 tỷ), Pháp ($1,05 tỷ) và Vương quốc Anh ($897 Hàng triệu).

Nhà Linens là xuất khẩu lớn nhất của Pakistan.

Nhà Linens còn được biết là giường, bàn, nhà vệ sinh, nhà bếp.

Nhà Linens có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Nhà Linens Trade

More on Nhà Linens from our other sites