Non-Knit Gloves

$1,06 tỷ

xuất khẩu 858 of 1232
1995
2017

-1,889

Độ phức tạp của sản phẩm 1183 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Non-Knit Gloves? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Non-Knit Gloves? List your company on Macro Market.

Non-Knit Gloves sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 858 and the 1183 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Non-Knit Gloves là Trung Quốc ($550 Hàng triệu), Việt Nam ($139 Hàng triệu), Pakistan ($61,5 Hàng triệu), Indonesia ($54,5 Hàng triệu) và Đức ($31,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($313 Hàng triệu), Đức ($80,5 Hàng triệu), Pháp ($70,6 Hàng triệu), Canada ($51,1 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($45,4 Hàng triệu).

Non-Knit Gloves còn được biết là ittens.

Non-Knit Gloves có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Non-Knit Gloves Trade

More on Non-Knit Gloves from our other sites