Lót của phụ nữ khác

$11,7 tỷ

xuất khẩu 271 of 1232
1995
2017

-1,102

Độ phức tạp của sản phẩm 1024 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Lót của phụ nữ khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Lót của phụ nữ khác? List your company on Macro Market.

Lót của phụ nữ khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 271 and the 1024 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Lót của phụ nữ khác là Trung Quốc ($5,34 tỷ), Việt Nam ($713 Hàng triệu), Sri Lanka ($663 Hàng triệu), Indonesia ($482 Hàng triệu) và Bangladesh ($462 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,82 tỷ), Đức ($920 Hàng triệu), Hồng Kông ($771 Hàng triệu), Pháp ($708 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($659 Hàng triệu).

Lót của phụ nữ khác còn được biết là Áo nịt ngực, nịt tất, brassieres, áo ngực, niềng răng, treo.

Lót của phụ nữ khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Lót của phụ nữ khác Trade

More on Lót của phụ nữ khác from our other sites