Suits Non-Knit nam

$43,3 tỷ

xuất khẩu 74 of 1232
1995
2017

-1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 1079 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Suits Non-Knit nam? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Suits Non-Knit nam? List your company on Macro Market.

Suits Non-Knit nam sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 74 and the 1079 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Suits Non-Knit nam là Trung Quốc ($10 tỷ), Bangladesh ($6,2 tỷ), Việt Nam ($2,63 tỷ), Ý ($2,08 tỷ) và Gà tây ($2,08 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,21 tỷ), Đức ($4,93 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,47 tỷ), Pháp ($2,3 tỷ) và Vương quốc Anh ($2,22 tỷ).

Suits Non-Knit nam là xuất khẩu lớn nhất của Bangladesh.

Suits Non-Knit nam là nhập khẩu lớn nhất của Quần đảo Pitcairn.

Suits Non-Knit nam còn được biết là áo khoác thể thao, quần tây.

Suits Non-Knit nam có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Suits Non-Knit nam Trade

More on Suits Non-Knit nam from our other sites