Knit Socks và hàng dệt kim

$12 tỷ

xuất khẩu 263 of 1232
1995
2017

-0,772

Độ phức tạp của sản phẩm 926 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Knit Socks và hàng dệt kim? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Knit Socks và hàng dệt kim? List your company on Macro Market.

Knit Socks và hàng dệt kim sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 263 and the 926 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Knit Socks và hàng dệt kim là Trung Quốc ($5,05 tỷ), Gà tây ($1,12 tỷ), Ý ($775 Hàng triệu), Đức ($507 Hàng triệu) và Pakistan ($388 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,25 tỷ), Đức ($1,11 tỷ), Sơn mài Nhật ($945 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($792 Hàng triệu) và Pháp ($630 Hàng triệu).

Knit Socks và hàng dệt kim còn được biết là pantyhose, quần, vớ.

Knit Socks và hàng dệt kim có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Knit Socks và hàng dệt kim Trade

More on Knit Socks và hàng dệt kim from our other sites