Ánh sáng cao su vải dệt kim

$25,3 tỷ

xuất khẩu 134 of 1232
1995
2017

-0,716

Độ phức tạp của sản phẩm 908 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

VNM

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Ánh sáng cao su vải dệt kim? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Ánh sáng cao su vải dệt kim? List your company on Macro Market.

Ánh sáng cao su vải dệt kim sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 134 and the 908 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ánh sáng cao su vải dệt kim là Trung Quốc ($11,6 tỷ), Nam Triều Tiên ($2,77 tỷ), Hồng Kông ($1,52 tỷ), Gà tây ($1,29 tỷ) và Khác Á ($1,27 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam ($4,51 tỷ), Hồng Kông ($1,84 tỷ), Campuchia ($1,49 tỷ), Trung Quốc ($1,25 tỷ) và Indonesia ($1,2 tỷ).

Ánh sáng cao su vải dệt kim là nhập khẩu lớn nhất của Nicaragua.

Ánh sáng cao su vải dệt kim có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Ánh sáng cao su vải dệt kim Trade

More on Ánh sáng cao su vải dệt kim from our other sites