Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3950 and the 1680 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Khác Á ($30,1 Hàng triệu), Đức ($25 Hàng triệu), Trung Quốc ($21,6 Hàng triệu), Ba Lan ($7,16 Hàng triệu) và Hồng Kông ($5,86 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($21,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($13,9 Hàng triệu), Indonesia ($9,7 Hàng triệu), Mexico ($6,88 Hàng triệu) và Hồng Kông ($5,19 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites