Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2391 and the 777 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($194 Hàng triệu), Trung Quốc ($102 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($60,2 Hàng triệu), Ý ($36,9 Hàng triệu) và Canada ($33,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($84,1 Hàng triệu), Đức ($67,3 Hàng triệu), Romania ($28,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($26,5 Hàng triệu) và Mexico ($23,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites