Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3969 and the 645 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hà Lan ($15,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($14,9 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($14,5 Hàng triệu), Đức ($13,6 Hàng triệu) và Pháp ($11,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($20,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($9,9 Hàng triệu), Pháp ($7,87 Hàng triệu), Trung Quốc ($4,76 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($4,76 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS92.

Trade

More on from our other sites