Thảm thắt nút

$989 Hàng triệu

xuất khẩu 874 of 1232
1995
2017

-1,278

Độ phức tạp của sản phẩm 1075 of 1232
1995
2017

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Thảm thắt nút? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Thảm thắt nút? List your company on Macro Market.

Thảm thắt nút sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 874 and the 1075 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thảm thắt nút là Ấn Độ ($350 Hàng triệu), Iran ($122 Hàng triệu), Pakistan ($87,2 Hàng triệu), Nepal ($71,1 Hàng triệu) và Trung Quốc ($61,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($373 Hàng triệu), Đức ($93,6 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($51,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($38,8 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($38,5 Hàng triệu).

Thảm thắt nút còn được biết là chiếu trải, thảm.

Thảm thắt nút có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Thảm thắt nút Trade

More on Thảm thắt nút from our other sites