Không dệt Dệt

$14 tỷ

xuất khẩu 231 of 1232
1995
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 187 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Không dệt Dệt? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Không dệt Dệt? List your company on Macro Market.

Không dệt Dệt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 231 and the 187 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Không dệt Dệt là Trung Quốc ($2,63 tỷ), Đức ($1,84 tỷ), Hoa Kỳ ($1,38 tỷ), Ý ($1,14 tỷ) và Sơn mài Nhật ($725 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,33 tỷ), Đức ($1,08 tỷ), Trung Quốc ($923 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($810 Hàng triệu) và Mexico ($608 Hàng triệu).

Không dệt Dệt còn được biết là bộ lọc, áo, dệt may, gối, y tế.

Không dệt Dệt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Không dệt Dệt Trade

More on Không dệt Dệt from our other sites