Looking to buy or sell Felt? List your company on Macro Market.

Felt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 841 and the 460 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Felt là Đức ($224 Hàng triệu), Trung Quốc ($175 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($112 Hàng triệu), Ý ($96,2 Hàng triệu) và Pháp ($55,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($93,7 Hàng triệu), Đức ($73,4 Hàng triệu), Mexico ($71,8 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($71,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($58,1 Hàng triệu).

Felt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Felt Trade

More on Felt from our other sites